6/16/2016

SAĞLIKLA GELİŞİM KAMPÜSÜ PROJESİ
İstanbul Kalkınma Ajansı destekleriyle İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülen “Sağlıkla Gelişim Kampüsü Projesi” İstanbul’da sağlık turizmi hizmet bileşenleri sektörlerinin tümünde kurumsal kapasitesinin yükseltilerek, sektörde hizmet sunum kalitesinin iyileştirilmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve sağlık altyapısının iyileştirilmesini hedeflemektedir. 

Proje kapsamında, sağlık turizmi olarak adlandırılan Medikal Turizm, Termal ve SPA Turizmi, İleri Yaş ve Engelli Turizmi alanlarında, başta sağlık kuruluşları olmak üzere turizm kuruluşları, pazarlama kuruluşları lojistik ve ulaşım kuruluşları vb. gibi sağlık turizmi hizmet bileşenlerinin tümünde, yabancı dil, temel sağlık, insan ilişkileri ve kültürel kaynaşma, kültürler arası iletişim, sigortacılık, hasta hakları, kişisel empati gibi konularda eğitimler verilerek insan kaynağı yetkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda oluşacak e-öğrenme platformu üzerinden bu konularda hazırlanan e-eğitimler sektöre online ortamda sunulacaktır. Eğitimler İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından sertifikalandırarak sektörün insan kaynağı kapasitesi ve kurumsal kapasitesi güçlenecektir.

Eğitimler


Hedef gruba uygulanacak olan eğitim programları, sürekli erişilebilir, ekonomik, yenilikçi ve katılımı takip edilebilir bir dijital eğitim portalı üzerinden sunulacaktır. Eğitimler sonucunda sektörün insan kaynağı kapasitesinin ve kurumsal kapasitenin arttırılması hedeflenmektedir. Mevcut hedef kitle eğitim faaliyetlerini sürdürerek dönemsel olarak üniversitemiz tarafından sertifikasyon değerlendirmelerine tabi tutulacaktır. Eğitim programlarını tamamlayan katılımcılara, dönemsel olarak sunduğu başarı durumlarına göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından online sertifika gönderilecektir. Hedef gruba uygulanacak olan eğitim modülleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Temel İletişim Eğitimleri: Bu eğitimde, yaşamın her alanında büyük öneme sahip olan “iletişim sanatı” ile ilgili tüm temel kavramlar; Türk insanının özel iletişim stilleri ile bütünleştirilerek örnek olaylar ve videolar ile incelenmektedir.

Empati: Bu eğitim duygusal zekânın önemli bileşenlerinden birisi olan "empati kurabilme" yetisinin geliştirebilmesi için çeşitli ipuçları vermektedir.

Şikâyet Yönetimi: Bu eğitimde katılımcılar, zor durumlarla ve müşteri şikayetleri ile ustaca başa çıkmak ve çatışmaları önlemek konusundaki mevcut bilgilerini pekiştireceklerdir. Eğitim boyunca verecekleri kararların sonuçlarını doğrudan gözlemleyerek, şikayetleri memnuniyete çevirme fırsatları konusunda farkındalık kazanacaklardır.

English For Business Needs: English for Business Needs ile İngilizce iş jargonuna hâkim olacaksınız ve yeni atılımlarınızda sizi her platformda çok iyi temsil edebileceksiniz.

Hasta Psikolojisi: Bu eğitim, misafir edilen hastanın sağlık durumu ile ilgili endişelerinin neden olduğu olumsuz ruh halini anlama, heyecanını yatıştırma ve moralini yüksek tutma amaçlı yaklaşım önerileri sunmaktadır.Hasta Yakını Psikolojisi: Bu eğitim, misafir edilen hasta yakınlarının olumsuz ruh halini anlama, heyecanını yatıştırma ve moralini yüksek tutma amaçlı yaklaşım önerileri sunmaktadır.
                                                                 
Hasta Hakları: Bu eğitim, hasta ile iletişim halinde bulunan personele hastanın sahip olduğu haklar hakkında bilgi vermektedir.

Hijyen ve Temizlik: Bu eğitim, hasta ile iletişim halinde bulunan personele uyulması gereken temel hijyen ve temizlik kuralları hakında bilgi vermektedir.

Sağlık Terminolojisi: Bu eğitim, hasta ile iletişim halinde bulunan personele bilinmesi gereken temel sağlık terimlerini ve açıklamalarını içermektedir.

Sağlık Turizmi: Bu eğitim, sağlık ve turizm sektöründe çalışan personele sağlık turizminin önemi, potansiyeli ve geleceği hakkında bilgi vermektedir.

Hasta Hizmetleri İngilizcesi: Bu eğitim, hasta ile iletişim halinde bulunan personele öğrenilmesi gereken temel İngilizce hakkında (sıklıkla kullanılan sözcükler, karşılama cümleleri, yönlendirme) bilgiler içermektedir.

bu programa katılarak eğitimlerinin %90 tamamladım.Umarım proje sonrasında istenilen sonuçlar elde edilir.Proje ekibine ve katılımcılara başarılar diliyor.Emeği geçen Herkese teşekkür ediyorum.
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

byFeed