5/06/2015

AVRUPADAN MİLYON DOLARLIK İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

Bu paylaşımda AVRUPADAN  milyondolarlık işbirliği teklifleri yer almaktadır.
02/02/2015 Denmark BODK20150130001
A Danish leading manufacturer of high quality, hygienic drainage systems in stainless steel with a well-established global network of subsidiaries, sales offices and agents is looking to expand thought commercial agents that have a particular focus on the food processing industry and/or beverage industry .
Danimarka’da yüksek kaliteli hijyenik paslanmaz çelik drenaj sistemleri üreten ve dünya çapında temsilcilik, satış ofisi, acentaları bulunan bir firma ticari temsilciliklerini arttırmak istemektedir. Firma, gıda ve/ veya içecek üretimi sektörüyle çalışan temsilciler aramaktadır.

16/04/2015 Italy BRIT20150413001
An Italian producer of dairy products, based in Lombardy, is looking for plastic packaging containers of cream, characterised by zero-impact on the environment. Technical assistance and supply agreements are considered with technologically advanced European suppliers of bottles characterised by proved top environmental performances.
İtalya'dan bir süt ürünleri üreticisi, doğaya zarar vermeyen nitelikte plastik krema paketleri arıyor. Firma, ileri teknolojiye sahip Avrupalı tedarikçilerle teknik destek veya tedarik anlaşması yapmak istemektedir.
06/03/2015 United Kingdom BRUK20150303001
A UK company is expanding its large scale domiciliary eye care business into the audiology sector and consequently seeks to become an agent or distributor for various types of audiology equipment.
İngiliz bir firma, büyük ölçekli evde göz bakım ürünleri sektöründeki işini odyoloji sektörüyle genişletmek istemekte ve temsilcilik veya distribütörlük almak için çeşitli odyoloji ürünleri aramaktadır.
16/04/2015 Norway BRNO20150413001
A small Norwegian farm-based company is looking for Mediterranien products like e.g. olive oil to sell. The company is producing meat products based on sheeps and Highland cattle, in addition to honey from own bees and chutney. The portfolio today consists of 30 products in total, and the company is looking for commercial agreements with companies producing Mediterranien products.
Norveç'ten çiftlik ürünleri üreten küçük bir firma satmak için zeytinyağı gibi Akdeniz ürünleri arıyor. Firma, koyun ve yayla sığırlarından et ürünleri, kendi arılarından bal ve hint turşusu üretmekte ve firmanın portföyü bugün yaklaşık 30 üründen oluşmaktadır. Firma Akdeniz ürünleri üreten firmalarla ticari anlaşma yapmak istemektedir.

05/03/2015 Austria TRAT20150305002
An Austrian company - a leading supplier in the automotive industry - is looking for new technologies in the area of innovative transmission solutions. Specifically, a technology for a controllable disconnect function with high and scalable torque capacity is currently sought. Cost-effectiveness is an important factor and the technology must represent advantages over current standard solutions. All types of partner and cooperation will be considered with no geographical restrictions.
Otomotiv sektöründe Avusturya'da lider bir tedarikçi yenilikçi vites çözümlerine yönelik yeni teknolojiler aramaktadır. Özellikle yüksek ve ölçeklendirilebilir tork kapasitesine sahip kontrollü ayırma fonksiyonlarına yönelik teknolojiler öncelikli aranılmaktadır. Teknolojinin mevcut ve standart çözümlere yönelik avantajlı yanlarının ve maliyet verimliliğinin olması önemlidir. Coğrafi kısıtlamalara gidilmeden tüm ortaklık ve işbirliği teklifleri değerlendirilecektir.
10/04/2015 Poland BRPL20150409001
The Polish company is active in service, repair and maintenance of buses and trucks. The scope of repair services consists of diagnostics, steering, brakes, engines, electronics and suspension. The company seeks long term suppliers of new and used spare parts which can be used in the repair services.
Polonya'dan otobüs ve kamyonların servis, tamir ve bakım işleriyle uğraşan bir firma, tamir işlerinde kullanmak üzere uzun süreli yeni ve kullanılmış yedek parça üreticisi aramaktadır. Firmanın tamir hizmetleri; teşhis, direksiyon, frenler, makine, elektronik ve süspensiyonu kapsamaktadır.
06/04/2015 Netherlands TRNL20150331001
A Dutch product development company is searching for a co-developer and supplier of a clockwork / clock movement for application in a new design clock. It concerns the technical drive part ( motor/gear/shafts/controller). The application differs from existing clocks by the large weight of the hands ( 0,5-2,0 kg) . The company is looking for technical and manufacturing cooperation agreements for the mechanical part of this clockwork.
Hollandalı bir ürün geliştirme firması, yeni tasarladığı bir saat için saat mekanizması geliştiren veya tedarik eden bir ortak aramaktadır. Mekanizma, teknik tahrik parçalarını (motor, dişli, mil, kontrol) içermektedir. Uygulamanın halihazırdaki saatlerdekinden farkı saat kollarının ağırlıklarının yüksek olmasıdır (0,5-2,0 kg). Firma, saat mekanizmasının mekanik parçalarını içeren teknik ve üretim işbirliği anlaşması için ortak aramaktadır.
24/03/2015 Germany TODE20150225001
An small and medium sized company (SME) from Germany developed a new plastic recycling method, which allows an holistic treatment of rubber and plastic production waste. The particles can be inexpensively manufactured <100 microns without quality constraints by using their innovative and patented impulse method. The SME is offering technical cooperation agreements and manufacturing agreements and looking for commercial agreements.They are also interested in research and innovation cooperation.
Almanya'dan bir KOBİ, lastik ve plastik üretim atıklarına bütünsel bir geri dönüşüm sağlayan bir sistem geliştirmiştir. Bu metotla 100 mikrondan küçük parçalar kalite problemi yaşamadan uygun maliyetle üretilebilmektedir. Alman KOBİ, teknik işbirliği, üretim anlaşması ve ticari anlaşma için ortaklar aramaktadır. Firma ayrıca araştırma ve inovasyon işbirlikleriyle de ilgilenmektedir.
16/04/2015 Lithuania BOLT20150416001
A company from Lithuania, producing veterinary hygiene products for animals, is looking for agents, representatives, distributors. The production of the company is based on natural active ingredients - natural herbal extracts and essential oils, efficacy of which is scientifically proved. Potential partners could be a wholesale company or a retail network of veterinary, hygiene-cosmetic, animal care, pet, dairy cow products who could arrange the distribution of company’s products.
Litvanya'dan hayvanlar için veteriner hijyeni ürünleri üreten bir firma, acente, temsilcilik ve distribütörler aramaktadır. Firmanın üretimi etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış doğal aktif bileşenlerden - doğal bitki ekstraktları ve esansiyel yağlar- oluşmaktadır. Potansiyel ortaklar, firmanın ürünlerinin dağıtımını yapabilecek toptancı bir firma veya veterinerlik, hijyen-kozmetik, hayvan bakımı, evcil hayvan, süt ineği ürünlerini satan bir perakende zinciri olabilir.
03/03/2015 Netherlands TONL20150211001
A Dutch university spin-off company develops and manufacturers a new material consisting of pure carbon that forms micron-sized three dimensional networks. These provide an optimum structure for enhancing the transfer of electrons, heat or mechanical forces. Added in low amounts, the performance of elastomers, thermoplastics and thermosets can be significantly improved. The company is seeking partners in various high-end industrial sectors for commercial agreements with technical assistance.
Bir Hollanda üniversite firması mikron boyutunda üç boyutlu ağ yapılar oluşturabilen saf karbondan oluşan bir malzeme geliştirmiş ve üretmiştir. Bu malzeme elektron, ısı veya mekanik güç iletiminin iyileştirilmesine yönelik en uygun yapıyı oluşturabilmektedir. Düşük miktarlarda eklendiğinde, elastomerler, termoplastikler ve termosetlerin performansları ciddi anlamda gelişmektedir. Firma endüstriyel kuruluşlarla teknik destek içeren ticari anlaşma yapmak istemektedir.
08/04/2015 Slovenia BOSI20150408001
A Slovenian SME has developed a coating solution for welding thicker stainless steel, titanium alloys and aluminium alloys. The coating enables welding professionals to perform welding more easily, with reduced welding time and improved welding quality. The Slovenian company is looking for partners interested in using and selling the coating through a commercial agency agreement or a distribution services agreement.
Slovenya'dan bir KOBİ, kalınca paslanmaz çelik, titanyum ve alüminyum alaşımlarının kaynaklanması için bir kaplama çözümü geliştirmiştir. Kaplama, kaynakçıların daha kısa sürede ve yüksek kalitede daha kolay kaynak yapmasına imkan vermektedir. Slovenyalı firma, kaplamayı kullanmak veya satışını yapmak isteyen firmalarla ticari temsilcilik anlaşması veya distribütörlük hizmetleri anlaşması yapmak istemektedir.
03/03/2015 Netherlands TONL20150227001
A Dutch company is specialized in bioactive compounds from plant parts as flower, leaf, root and bulb for the use in medicine, biocides and cosmetics. These compounds are available in the dried form as well as in extracts. An extensive library was developed in which all the compounds are uniquely registered and identified. The company is seeking partners in pharmaceutical, cosmetic and agrofood industries, for cooperation within the framework of commercial agreements with technical assistance.
Hollandalı bir firma bitki kısımlarındaki (çiçek, yaprak, kök) bioaktif bileşiklerin ilaç, kozmetik ve biyosit kullanımlarında uzmandır. Bu bileşikler kuru veya ekstrat halinde bulunabilmektedir. Her bir bileşiğin tanımlanıp kayda geçtiği geniş bir veri tabanı geliştirilmiştir. Firma teknik destek içerek ticari anlaşma için farmasötik, kozmetik ve gıda endüstrisinden kuruluşlar aramaktadır.
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

byFeed