-->

4/06/2014

KOSGEB DESTEKLERİ


@BYCANKURT
Uzun zamandır çalışmar yaptığım kosgeb destekleri hakkında  bir kaç  satır yazı yazmak istedim.kosgeb desteklerinin şehir efsanesi dedikleri türden olduğuna inanılan bir dönemdeyiz.bir iş yeriniz var ve acaba bende kosgebten destek alabilirmiyim  diye düşünüyosunuz.veya kuracak olduğunuz İŞ için elinizde bir miktar birikmiş paranız var acaba kosgeb bu işe destek verirmi diye düşünüyorsunuz..
İlk önce kuracak olduğunuz işlerle ilgili başlayalım .kosgeb tıpkı maliye bakanlığının iş yerlerine açılış esnasında verdiği gibi açılacak olan iş yerinin nace kodu denilen kodlarına uygun olanlara destek veriyor.kosgeb veri tabanında bulunan nace kodu açacak olduğunuz iş yerinize uygunsa kosgeb desteği almaya hakkınız var demektir.
Tabi sadece  nace kodu uyumluluğu yetmiyor.girişimcinin yaklaşık 45 saatlik bir eğitime katılması gerekiyor.eğitime katılan kişi diplomasını aldıktan sonra hazırlayacağı işplanı ile kosgebe başvurduğunda  bölgesine göre kadın girişimci yüzde seksen(%80)-erkek girişimci yüzde yetmiş(%70)oranında destek alır.peki nedir bu destek oranları.öncelikle açılış için 3000 tl desteğiniz var bir şahış işletmesi açıcaksınız maliye belediye oda kaydı derken  1000 tl gibi bir masrafınız var bu masrafın kadınlar 800 tl sini erkekler 700 tl sini geri alır.daha sonra makina ekipman için 15000 tl desteğiniz var.15 000 tl lik makina ekipman aldınız masa sandalye yazıcı açacak olduğunuz işin statüsüne göre değişir.o zamanda yaklaşık kadınlar 12.000 civarı erkeklere 10.500 civarı bir para geri ödenir yani % 80-%70 lik dilimleri.geriye 12000 tl kaldı 12000 tl 12 aya bölünür yani her ay için 1000 tl elektirk su doğalgaz masraflarınınızn %80-%70 ödenir..kosgeb destekleri  elinde para birikimi olmayan girişimci için hiçde toz pembe bir destek değildir.o nedenle girişimcilerimizin elinde bir miktar kötü günler birikimi muhakkak olmalıdır.kosgeb projesi geçen girişimcilerimize çeşitli bankalar girişimcinin aldığı kredi kadar kredi seçenekleri sunmaktadır.

Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı
 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
 • Başarılı işletmelerin kurulması
Programdan Kimler Yararlanabilir
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
 • Girişimciler 
 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)
Programın Kapsamı
Bu program,
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
 • Yeni Girişimci Desteği,
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 • İş Planı Ödülünden oluşur.
A)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;
 • KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen, 
 • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
 • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
 • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.
Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsizeğitimlerdir. 
B) Yeni Girişimci Desteği
Destekten Kimler Yararlanabilir 
Bu destekten;
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
 • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
 • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kurangirişimciler,
 • İŞGEM’de yer alan işletmeler
yararlanabilir.
Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti
DESTEK UNSURU
ÜST LİMİTİ (TL)
DESTEK ORANI (%) 
(1. ve 2 . Bölge)
DESTEK ORANI (%)
(3., 4., 5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği
Geri Ödemesiz
3.000
60
Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%70 uygulanır.
70
Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%90 uygulanır.
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği
15.000
İşletme Giderleri Desteği
12.000
Sabit Yatırım Desteği
Geri Ödemeli
70.000
Destekten Yararlanma Koşulu ve BaşvuruProgramdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr http://bafraiskur.tr.gg/ adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.
C) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.
Desteğe Kimler Başvurabilir? 
Belediyeler,
Üniversiteler,
Özel İdareler,
Kalkınma Birlikleri,
Meslek Kuruluşları,
Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.
Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.
DESTEK UNSURU

ÜST LİMİTİ (TL)
DESTEK ORANI  (%) 
(1. ve 2. Bölge)
DESTEK ORANI (%) 
(3.,4.,5. ve 6. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği
- Bina Tadilatı
- Mobilya Donanım
- İŞGEM Yönetim
Geri ödemesiz
750.000

(600.000
125.000
25.000)
60
70
İŞGEM İşletme Desteği

- Personel
- Eğitim, Danışmanlık
-- Küçük Tadilat
100.000
(30.000
50.000
20.000)
60
70
Destekten Yararlanma Koşulu ve BaşvuruİŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.
Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

byFeed